Loading...
Macintosh

Macintosh Trash Put Back

Yanlışlıkla çöpe atılan tüm dosyaları kendi klasörleri içine geri gönderir

Aşağıdaki kodu metin editörüne yapıştırıp Applescript dosya formatında kaydedin.  Sadece çift tıklayın ve çalışacaktır  🙂

İşte kod:

tell application “Finder” to activate

tell application “System Events”

tell process “Finder”

repeat 100 times

key code 125

key down command

delay 0.2 — adjust delay as needed

key code 51

key up command

end repeat

end tell

end tell

Yukarıdaki başarısız olursa

repeat 4173 times –or as many files you have

tell application “Finder” to open trash –open the trash folder

tell application “Finder” to activate

tell application “System Events”

tell process “Finder”

delay 0.2 — adjust delay as needed

key code 125 –move down to get focus on a file

key down command –hold command key

delay 0.2 — adjust delay as needed

key code 51 –hit delete

key up command –release command

end tell

end tell

delay 0.2 — adjust delay as needed

tell application “Finder” to close every window –close everything for the next cycle

end repeat