Loading...
jQuery

jQuery substr

substr() iki değişken değer alır:

start: başlangıç değeri, eksi (-) değerlerde içerebilir.

length: karakter sayısının uzunluk değişkeni. (bu değer dizinin başlangıç değerinden sonuna kadar olan sayıdan fazla olamaz, olduğunda başlangıç değerinden son karakter sayısına kadar olan karakter dönüşü olacaktır, boş bırakıldığında başlangıç değerinden sonuna kadar olan karakterleri döndürür)

Aşağıdaki örneklere bakarak metodun nasıl çalıştığını görebilirsiniz

var string = "1234567890";

Length değeri olmaksızın

string.substr(7); // sonuç 890

İlk karakter ve uzunluk değer içerdiğinde

string.substr(0, 2); // sonuç 12

İstenen değerin eksi (-) ile elde edilme metodu

string.substr(-2); // sonuç 90

Başlangıç ve uzunluk değer içerdiğinde

string.substr(3, 4); // sonuç 4567

Uzunluk abartılı verildiğinde ( toplam sayıdan fazla olduğunda), örnekte göründüğü gibi sonuç sadece kalan karakter yani 4 karakter uzunluğunda geri döner

string.substr(6, 20); // sonuç 7890

Başlangıç değeri eksi (-) değer içerdiğinde

string.substr(-4, 2); // sonuç 78