+90 533 22748 51 osman@duruajans.com
adobeInDesign

Adobe InDesign Eğitim İçeriği

inDesign CS5 Temelleri

– inDesign’ı başlatmak ve döküman açmak

– Page View’i değiştirme

– Hand Tool’u kullanarak sayfayı kaydırma

– Panelleri gösterip saklama

– Çoklu dökümanla çalışmak

– Çalışma alanı (Workspace)

– Özelleşmiş çalışma alanı yaratma

– Yeni dökümanlar ve yaratmak

– Dökümanın setup değişiklikleri

– Text Çerçeveler (Text Frames)

Text çerçeve yaratma

– Frame Araçları

– Frame’leri yaratmak

– Tercihler (Preferences)

– Unit’leri değiştirme & Inche’leri arttırma

– Text Çerçeveleri

– Default Screen Modu belirtmek

Text Frame yaratmak

– Text yazmak

– Rext Frame’e text yazma

– Overset Text

– Overset Text’lerle çalışma

– Text Frameleri formatlamak

– On-screen düzenleme

Basit düzenlemeler yapmak

– Text seçimi

– Text haraket ettirmek

– Text’i kopyalamak, kesmek, yapıştırmak

– Karakter özellikleri

– karakter özlliklerini değiştirmek

– Döküman Öndeğerleri (Document presets)

– Döküman öndeğeri yaramak

Text yerleştirmek

– text yerleştirmek

– Layout üzerine, text’i sürükleyip bırakma

– Paragraf hizalama

– Paragraf boşlukları

– Çoklu kolon yaratma

– İlk satır boşluğunu belirtmek

– Paragraf boşluğu eklemek

Leading belirtmek

– Paragraph kurallarını belirtmek

– Maddeleme ve numaralandırma

– Text’e maddeleme ekleme

– Maddeleme pozisyonunu düzenlemek

– Listelere özelleşmiş maddeleme eklemek

Numaralı liste yaratmak

– Uzun text dosyalarını yerleştirmek

– Çoklu sayfaya kayan text

– Çoklu sayfa arasında gezinmek

– Pages Panel seçeneklerini belirtmek

– Sayfa ekleme ve çıkarma

– Master Text Frame’ler

– Master Text Frame’leri değiştirmek

– Ruler Guides’ların adım ve tekrarlamalarını belirtmek

Step ve Repeat kullanmak

– Sayfalara ruler guides eklemek

– Threading Text Frame’ler

– Thread Frame’ler de seçim aracını kullanmak

– Thread’i değiştirmek

– Unthread Text Frame’ler için seçim aracını kullanmak

– Çoklu sayfa üzeride thread

– Çoklu sayfa boyunca thread

– shape içinde Thread Text

Tab’lar ve Tab durakları

– Tab stop’u belirtmek ve taşımak

– Tab Stop başlangıcı eklemek

– Decimal Tab Stop belirtmek

– “Align to Other” tab Kullanmı

Hanging Indents

– Hanging Indent yaratmak

– Eyedropper aracı kullanarak text formatlama yapmak

– Frame Strokes ve Inset Space

– Frame’e strore eklemek

– Inset Space eklemek

– Dikey ayarlamayı belirtmek

– Placing and Altering Images

– İmaj yerleştirmek

– Varolan bir Frame’e imaj yerleştirmek

– Bir imaj’ı hareket ettirmek ve taşımak

– İmaj’ın orantılarını değiştirmek

– İmaj’ı döndürmek ve büzmek

– Frame’in boyutunu mouse ve klavye ile değiştirmek

– Clipping Path’ler

– Clipping Path yaratmak

– Clipping Threshold’lar ve Inset Frame’ler

– Clipping Path’i özelliklerini belirtmek

Step ve Repeat

– Step ve Repeat kullanmak

– Object’leri hizalamak

– Gruplama ve grubu kaldırma

– Pozisyon kitleme

– grub’u boyutlandırma

Smart Guide’lar

– Objeleri birleştimek

– Compound Path’ler

– Stack sırası

– Stack’dan geçme

– Şekil(Shape) düzenleme

– Shape’i değiştirmek ve düzenlemek

– Satır’a ok başları eklemek

– Frame içeriğini değiştirmek

Obje Stilleri

– Gradient Swatch yaratmak

– Obje Stili yaratmak

– Çoklu kolon text frame’leri

– Sayfa sınırı yaratmak

– Çoklu kolon text çerçevesi(frame) yaratmak

– Bul/Değiştir komutu

– Sorgu(Query) kaydetmek

Paragraf stilleri

– Create a Paragraph Style for the Body Text

– Cetvel klavuzları(Ruler guides) eklemek

– Sayfa üzerine grafik yerleştirmek

– Text’in satır altına inmesi (wrap)

– Objenin etrafına text wrap yaratmak

– Heceleme kontrolü (Spell Check)

– Heceleme kontrolünün dinamik olarak çalışması

Dökümanı hecelemek

– Otomatik düzeltmek

– Otonatik düzeltmeyi kullanmak

– Canlı Paket

– Dökümanı paketlemek

PDF yaratmak

– Picas ile çalışmak

– Change the Units & Increments

– Döküman öndeğerlerini yüklemek ve silmek

– Obje yaratmak ve değiştirmek

CMYK renkleri

– Process rengini eklemek ve kullanmak

– Text’i yazmak ve formatlamak

– Kütüphaneler

– Kütüphane yaratmak ve kullanmak

– Adobe Bridge ve kullanımı

– Master sayfaları yaratmak

– Master sayfasına objeler eklemek

Spread Klavuzu

– Otomatik sayfa numaralamak

– Master Sayfaları kopyalamak ve isim değiştirmek

– Layout Ayarlamak

– Master sayfa atamak

– Objelerin etrafında wrap text oluşturmak

– İmaj’ların etrafında wrap text oluşturmak

Wrap text düzenlemek

– Stili yaratmak ve kullanmak

– Paragraf stili gövde text yaratmak

– Paragraf stili başlık yaratmak

– Hikaye editörü ve kullanımı

Stilleri düzenlemek

– Orphan ve Window konrolleri

– Keep seçeneklerini belirtmek

– Direkt Formatlama

– Paragrafa direkt formatlama uygulamak

– Yeni stil tabanlı seçim yapmak

Temel Grid

– Paragraf Grid’e text’i kitlemek

– Drop Caps eklemek

– Karakter ve Yuvalı(Nested) Stiller

– karakter stilleri yaratmak ve yuvalamak

İzleme

– Text İzleme

– Karakter aralığının değiştirlmesi(Kerning)

– Layout’ların içinde izlemek

– İzelemeyi(Tracking) Layout aracı olarak kullanmak

– Hyphenation

– Hyphenation’ı ayarlamak

– Kullanıcı Sözlükleri

– Kullanıcı sözlüğü ve noktalama istisnaları yaratmak

– Keyfi tire’lerle çalışmak

– Seçilmiş text’in kırılmasını önlemek

Tabloları yaratmak

– tan,blo Çizmek

– Data, kolonlar ve satırlar eklemek

– Hücreleri birlerştirmek ve text formatlamak

– tabloyu formatlamak

– Text rotasyon’unu değiştirmek ve hücre kenar çizgilerini kalınlaştırmak

– Table Hücrelerine grafik yerleştirmek

– Text’i tablolara konvert etmek

– Tabloyu ve içindeki kontent’in boyotunu değiştirmek

– Tablo ve cell stilleri

Tablo stili yaratmak

– Cell stili yaratmak

– Varolan bir dökümandan stil yüklemek

– Fıntlar ve inDesign

– Find Font’u, font değiştirmek için kullanmak

– Grafiklere linklemek

– Linkler panelini grafikleri update için kullanmak

– Şablonlar(Templates)

– şablon’u(Template) yaratmak ve kullanmak

Layer’larla çalışmak

– Layer’ları yaratmak ve düzenlemek

– Obje’leri Layer’lara taşımak

– Layer’ları saklamak ve gösternek

– Layer’ları yeniden düzenlemek

İç grafikler

– İç grafik yaratmak

– Sabitlenmiş objenin anchor’unu belirtmek

– Obje Thread’leri göstermek

– Obje stili yaratmak

Book Dosyaları

– Book dosyası yaratmak

– Dökümanlara book dosyası eklemek

– Book dökünanları silmek ve yeniden düzenlemek

– Book dosyaları senkronize etmek

– Seçilmiş dosyaları senkronize etmek