+90 533 22748 51 osman@duruajans.com
BARKOD Oluşturmak için aşağıdaki formu kullanabilirsniz.
Oluşturabileceğiniz barkod çeşitleri: CODE 39 – CODE 128 – EAN 8 – EAN 13 – UPC-A – CODE 11
Türü:
Barkod:
Eni:
mm (0 bırakırsanız, sistem otomatik olarak karakter sayısına göre eni oluşturur.)
Boyu:
mm
CODE 39:
Alfasayısal kodlamaya sahiptir. 26 büyük harf, 10 rakam ve 7 özel karakter kodlanabilir.
içeriği,
büyük harfler (A’dan Z’ye kadar),
rakamlar (0’dan 9’a) ve
özel karakterler (-, $, /, +,%, Ve boşluk) ile bir dizi oluşan 43 karakter tanımlar.
CODE 128:Alfa nümerik kodlamaya sahip bir standarttır.
Code 128, ürün kodu dışında, barkod içinde farklı bilgilerin tutulması amacı ile oluşturulmuştur.
Bu barkod kodlama yönteminde, ürün kodu dışında ağırlık, tarih, ölçüm sonuçları,
lokasyon, raf bilgileri de tutulur. Üç alt bileşeni vardır.
Bu bileşenler çeşitli karakter setini (ISO, IEC 8859-1, Latin-1 gibi) içerir. 128 karaktere kadar kullanılabilir.
EAN (Europen Article Number): Daha çok perakende satılan ürünlere standart barkodlama yapabilmek amacıyla oluşmuştur.
EAN kodu ile 0..99999 arasındaki kodlama ile 10.000 ürünü kodlayabilirsiniz.
EAN kendi içinde çeşitli standartları vardır, EAN 8, EAN 13 gibi.

EAN 8: 8 haneli sayısal bilgilerden oluşur. Son rakam sistem tarfından üretilir.
EAN (Europen Article Number): Daha çok perakende satılan ürünlere standart barkodlama yapabilmek amacıyla oluşmuştur.
EAN kodu ile 0..99999 arasındaki kodlama ile 10.000 ürünü kodlayabilirsiniz.
EAN kendi içinde çeşitli standartları vardır, EAN 8, EAN 13 gibi.

EAN 13: İlk üç hane ülke kodu, sonraki dört hanesi firma kodu, sonraki beş hanesi ürün kodu ve son karakter (check digit) kontrol karakteri olmak üzere 13 haneden oluşur. örneğin (999 9999 99999 9)
UPC-A: perakende sektöründe kullanılan 0 ile 9 arasındaki 12 nümerik karakterlerden oluşur.
UPC-A sembolleri 11 data ve 1 kontrol karekteri içerir. İlk karakter sistem numara bilgisidir ve ürün kayıt tipini gösterir.
Devamındaki 5 karakter üreticinin kodudur. Son 5 karakter ise ürünü tanımlamak için kullanılır.
Kontrol karakteri ise program tarafından hesaplanarak ilave edilir.
CODE 11: Sadece 0 ile 9 arasındaki sayılardan meydana gelir. 11 haneli sayısal bilgilerden oluşur.